Селскостопанска техника и недвижимо имущество, собственост на некоректен длъжник, ще разпродава НАП в Ямбол през февруари. Първият за 2011 година търг предлага имущество на земеделска кооперация, натрупала големи дългове към държавата. От 2010 годината, след вливането на Агенцията за държавни вземания в НАП, приходната администрация обезпечава и събира принудително публичните държавни и общински вземания. Близо 300 са случаите през годината на запорирани банкови сметки и движими вещи и възбрана на недвижимо имущество на длъжници. От отдел „Принудително изпълнение” към НАП – Ямбол са разпоредени 65 описи на имущество на длъжници, които не са платили дълговете си към бюджета. След това публичните изпълнители организират и търговете за продажба на имуществото на некоректни длъжници.
В резултат на взетите обезпечителни мерки 830 длъжници са погасили дължимите суми още в хода на производството по принудително изпълнение. 70 са били разпорежданията за незабавно разплащане от банкови сметки. Публичните изпълнители от отдел „Принудително изпълнение” към НАП – Ямбол са направили 1500 запитвания към институции и ведомства за притежавани активи на длъжници.
Повече за предстоящия търг гражданите могат да научат в отдел „Принудително изпълнение” на улица „Джон Атанасов” № 6, срещу НТС – Ямбол /бившия офис на Агенцията за държавни вземания/. Обявите за продажба на активи, както и условията за участие клиентите на НАП- Ямбол, могат да се видят и на интернет страницата на НАП на www.nap.bg в рубриката „Продажби”.