mvВ ОУ „Хаджи Димитър“ с. Гранитово, общ. Елхово успешно продължава работата по проект BG 051PO001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. С наближаването на коледните празници в училището цари предпразнично оживление. Учениците от петте полуинтернатни групи се включиха активно в изработването на коледната украса.

В часовете по занимания по интереси те с желание изработиха гирлянди, снежинки, играчки за елха и коледни картички, които подредиха в изложба.

Усърдно се подготвят и за участието си в коледното тържество.

Така на дело учениците от полуинтернатни групи показват, че училището е място, където се учат и развиват творческите си способности.