praВ последният работен ден се извърши планираната от община Елхово дезинсекция декаризация (пръскане срещу кърлежи) на зелени площи и дезинсекция срещу имаго на комари на територията на град Елхово. Към 18:00 започна дезакаризацията на зелените площи в града с препарата “Бандит 10 ЕВ”, а обработките срещу комари започната около 20:00 часа с препаратите „Цитрол”10/4 УЛВ и „Димилин”. Третирането на терените се извърши със специално оборудван високо-проходим автомобил на фирма „ДДД-1” ООД. Карантинният период след пръскане е 24 часа.

Бързото действие на препарата, се дължи на активно вещество – Циперметрин, Приперонил бутоксид, убиващ летящите инсекти /мухи и комари/ при контакт и при поглъщане. Препаратът има силен провокиращ ефект и принуждава дори укрилите се при обработката насекоми да излязат от укритията си и да влязат в контакт с активното вещество. Формулацията е ниско токсична, безопасна за хората и домашните животни и не се натрупва в околната среда.