abit2 000 работни места за младежи до 29 години с висше образование  в цялата страна предвижда Министерство на труда и социалната политика по Програма „Старт в кариерата” 2013 г. Програмата осигурява временна заетост на млади висшисти без опит по специалността. Целта е те да натрупат нужните професионални и практически умения и така по-лесно да се реализират на пазара на труда.

Както и в предишни години, Областна администрация Ямбол ще се включи в Програма „Старт в кариерата”. След анализ на нуждите на институцията, необходимите бройки, ще бъдат заявени пред Министерство на труда и социалната политика в срок до 10 май. Самият процес по подбор на кандидатите е предвиден за края на месец май.

В рамките на Програма „Старт в кариерата” се осигурява работа на младите специалисти за период от 9 месеца в публичната администрация, в това число министерства, агенции, областни и общински администрации. Програмата се финансира от МТСП, съгласно Националния план за действие по заетостта през 2013 г.