Вчера се проведе националният коледарски празник Ямбол 2010. Над 700 участници от шест области на България представиха пред публика и жури характерния за Рождество Христово обичай. Общо 50 коледарски куди се състезаваха в четири категории – детски, певчески, обредни и танцови коледарски групи.

По традиция празникът започна с най-малките. Представиха се 27 групи в първите три раздела. Тържествената Рождественска церемония започна в 12, 30 часа. Веднага след нея стартира парадът на ямболските куди, които освен традиционните песни и благословии, се отличават с характерен танц.

Освен призове за групи в отделните категории, са имаше предвидени награди за персонажи. Бяха определени най-добър станиник, баш, куйрукчия, най-атрактивна котка. Бяха отличени и най-автентичните благословия и обреден хляб, както и награда за най-добър съпровод. Председател на журито бе изтъкнатият фолклорист проф. д-р Георг Краев, директор на програма „Фолклорни изкуства” в Нов български университет – София.

В журито бяха още Христо Димитров, хореограф и продуцент на Национален фолклорен ансамбъл „Българе”, н. с. І ст. Николай Ников, главен асистент в Софийски университет „Св. Климент Охридски” – София, доц. д-р Антон Андонов, балетмайстор в ансамбъл „Тракия”, преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, както и Георги Нойков, музикант, доайен на Националния коледарски празник.

Организатори на фестивала са Община Ямбол, читалище „Пробуда-1909” – Ямбол и читалище „Зора-1945” – Ямбол. Общият награден фонд на фестивала бе 4000 лева.

Ето класирането и наградените на провелия се днес Национален коледарски празник – Ямбпл’2010:

ДЕТСКИ ГРУПИПЪРВА НАГРАДА – Детска танцова коледарска група при читалище „Зора-1945” – Ямбол с ръководител Кирил Ангелов, ВТОРА НАГРАДА – Детска танцова коледарска група при Основно училище „Д-р Петър Берон” – Ямбол Ръководител: Диян Драгиев и ТРЕТА НАГРАДА – Коледарска танцова група при ЦДГ „Пламъче” – Ямбол с ръководител: Мария Облачка. ПООЩРИТЕЛНА НАГАРАДА за детска танцова коледарска група при фирма „КАН Учтехспорт” – Ямбол с ръководител: Илия Младенов Асенов, Детско юношеска танцова коледарска група – кв. „Г. Бенковски” – Ямбол с ръководител: Жоро Митков Иванов и детска танцова коледарска група при Инвест ЕООД – Ямбол с ръководител: Минчо Димитров Иванов.

ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ – ПЪРВА НАГРАДА – Певческа коледарска група при Народно читалище „Възраждане-1912” – град Болярово, област Ямбол с ръководител: Мария Христова, ВТОРА НАГРАДА – Мъжка коледарска група при Народно читалище „Христо Ботев- 1929” – с. Младово, община Сливен, област Сливен с ръководител: Георги Георгиев и ТРЕТА НАГРАДА – Коледарска група „Коледари”       при Народно читалище „Просвета-1935” – с. Глушник, община Сливен, област Сливен с ръководител: Златка Пеева.

ОБРЕДНИ ГРУПИ – ПЪРВА НАГРАДА – Обредна коледарска група при Народно читалище „Възраждане-1926” – с. Зимница, община Стралджа, област Ямбол с ръководител: Митьо Митев, ВТОРА НАГРАДА – Коледарска група „Овчарица” при Народно читалище „Мисъл-1931” – с. Овчи кладенец, община Тунджа, област Ямбол с ръководител: Георги Димитров и ТРЕТА НАГРАДА - Обредна коледарска група при Народно читалище „Сакар” – с. Хлябово, община Тополовград, област Хасково с ръководител: Динко Палушев.

ТАНЦОВИ ГРУПИ – НАГРАДА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ – Младежка коледарска група от кв. „Каргон” при Народно читалище „Умение-2003” – Ямбол с ръководител: Елиян Кисьов. ПЪРВА НАГРАДА – Младежка танцова коледарска група при Народно читалище „Зора-1945” – Ямбол с ръководител: Недялко Йорданов, Младежка танцова коледарска група при Народно читалище „Зора-1945” – Ямбол с ръководител: Иван Марчев, ВТОРА НАГРАДА – Младежка коледарска група при Народно читалище „Пробуда-1909” – Ямбол с ръководител: Янаки Терзиев, Младежка танцова коледарска група при Народно читалище „Зора-1945” – Ямбол с ръководител: Михаил Михайлов, Младежка танцова коледарска група – кв. „Баира” – Ямбол. Спонсор: Слав Ангелов Иванов с ръководител: Димитър Ламбов и Танцова коледарска група при ЕТ „Ростар – Станимир Керанов” – Ямбол с ръководител: Атанас Атанасов – Барона, ТРЕТА НАГРАДА – Танцова коледарска група при ЕТ „Мая” – Ямбол с ръководител: Аврам Аврамов, Младежка коледарска група при Народно читалище „Пробуда-1909” – Ямбол с ръководител: Диман Колев.

НАГРАДИ ЗА ПЕРСОНАЖИ – НАЙ-ДОБЪР СТАНИНИК – Младежка танцова коледарска група – кв. „Баира” – Ямбол. Спонсор: Слав Иванов с ръководител: Димитър Ламбов.

НАЙ-ДОБЪР БАШ – Младежка танцова коледарска група при Народно читалище „Зора-1945” – Ямбол с ръководител: Иван Марчев.

НАЙ-ДОБЪР КУЙРУКЧИЯ – Младежка танцова коледарска група при Народно читалище „Зора-1945” – Ямбол с ръководител: Михаил Михайлов, Младежка коледарска група от кв. „Каргон” при Народно читалище „Умение-2003” – Ямбол с ръководител: Елиян Кисьов.

НАЙ-АТРАКТИВНА КОТКА – Младежка танцова коледарска група – кв. „Баира” – Ямбол. Спонсор: Слав Иванов с ръководител: Димитър Ламбов, Танцова коледарска група при ЕТ „Ростар – Станимир Керанов” – Ямбол с ръководител: Атанас Костов Атанасов – Барона и Младежка коледарска група от кв. „Каргон” при Народно читалище „Умение-2003” – Ямбол с ръководител: Елиян Кисьов.

НАЙ-ДОБЪР СЪПРОВОД – Младежка коледарска група от кв. „Каргон” при Народно читалище „Умение-2003” – Ямбол с ръководител: Елиян Кисьов, Младежка коледарска група при Народно читалище „Пробуда-1909” – Ямбол с ръководител: Янаки Терзиев.

НАЙ-АВТЕНТИЧНА БЛАГОСЛОВИЯ – Младежка танцова коледарска група при Народно читалище „Зора-1945” – Ямбол с ръководител: Иван Марчев, Певческа коледарска група при Народно читалище „Възраждане-1912” – град Болярово, област Ямбол с ръководител: Мария Христова, Коледарска група „Коледари” при Народно читалище „Просвета-1935” – с. Глушник, община Сливен, област Сливен с ръководител: Златка Пеева, Младежка обредна коледарска група при Народно читалище „Христо Ботев” – с. Розово, община Казанлък, област Стара Загора с ръководител: Димитър Колев, Обредна коледарска група при Народно читалище „Възраждане-1926” – с. Зимница, община Стралджа, област Ямбол с ръководител: Митьо Митев и Коледарска група „Овчарица” при Народно читалище „Мисъл-1931” – с. Овчи кладенец, община Тунджа, област Ямбол с ръководител: Георги Димитров.

НАЙ-АВТЕНТИЧЕН ОБРЕДЕН ХЛЯБ – Обредна коледарска група „Ямболчета- коренячета” при ЦДГ „Валентина” – Ямбол с ръководител: Виолета Калоянова, Певческа коледарска група при Народно читалище „Възраждане-1912” – град Болярово, област Ямбол с ръководител: Мария Христова.