За осма поредна година в НАП- Ямбол се проведе конкурса „Служител на годината“. Неговата цел е по максимално демократичен начин да се изберат най-добрите служители от основните функции на администрацията – „Контрол“, „Обслужване“и „Събиране“. В отдел „Контрол“ ямболските данъчни отличиха инспектор по приходите Керка Христова Митева- Стоянова, която работи в системата от 15 години, извършила 170 проверки от началото на годината. Коректна, търпелива, отговорна към служебните задачи и колективните инициативи , отличен специалист и добър колега, готова да помогне на всеки в трудна ситуация. Избраният в отдел „Събиране“ е Мария Енчева Петрова, главен публичен изпълнител- „Принудително изпълнение“ – образувала е 201 изпълнителна дела за над 1 милион и половина лева, издала е 805 разпореждания и 675 постановления, изпратила е 1500 запорни съобщения през годината.

Добросъвестна, компетентна и обективна и в същото време внимателна към клиентите на НАП и колегите си. За „Служител на годината“ в отдел „Обслужване“ бе избрана Снежана Стоянова Динчева -инспектор по приходите. Коректна, усмихната, вежлива, с висок коефициент на работоспособност- обслужва клиентите ефективно за максимално кратко време, от началото на годината е обработила 8 000 декларации.

Служителят на годината се избира на базата на постиженията му в работата, чрез специални критерии,както и заради личните му качества и уменията да работи в екип. Конкурсът „Служител на годината“ е един от начините, чрез който приходната администрация като институция показва, че се самоуважава и цени напрегнатия и отговорен труд на своите служители. Победителите от конкурса в национален мащаб ще бъдат обявени на 16 ноември, денят на Св. Матей, в който приходната администрация празнува своя професионален празник.Припомням, че ямболски служители два пъти са печелили националния конкурс.